Gotwka

Pożyczki gotówkowe nr 1 - informacje o pożyczkach

Poyczka gotwkowa to kredyt, jaki zostaje udzielony przez bank lub inn instytucj finansow na wniosek klienta. Poyczki gotwkowe umoliwiaj klientowi zacignicie poyczki na konkretny cel. Poyczkobiorca otrzymuje do dyspozycji okrelon kwot pienidzy na okrelony czas. Kwota uzaleniona jest od oferty banku, a te rni si zasadniczo, co do maksymalnej, jak i minimalnej kwoty do wypaty. Wysoko kwoty kredytu uzaleniona jest czsto od rekomendacji, jak na temat klienta i na wniosek banku przekazao Biuro Informacji Kredytowej. Banki przyznajc maksymaln kwot, kieruj si take tym, jak klient spaci poprzednie zobowizania. Niektre firmy stosuj take wasny system wyznaczania poyczki, biorc pod uwag dochody klienta jak i miesiczne wydatki. Wszelkie informacje podane przez klienta, takie jak koszt utrzymania rodziny, posiadanie samochodu, opaty za media, maj realny wpyw na kwot do wypaty. Jeeli chodzi o dugo kredytowania, podobnie jak w wypadku kwoty maksymalnego kredytu, wynika to z polityki banku. Klient moe spotka si z maksymalnym okresem kredytowania 24 miesice lub 48 miesicy, a nawet duej. Mona spotka si take z praktyk, e bank mimo, i udziela poyczki np. na 4 lata wyrazi zgod na poyczk dla klienta tylko na okres 2 lat.

Więcej…

 

Poyczka chwilwka - ekspresow gotwk!

Poyczka chwilwka to poyczka, ktra moe zosta udzielona przez bank lub instytucj niebdc typowym bankiem. Poyczka udzielona jest na dowolny cel. Klient, ktry stara si o poyczk chwilwk moe uzyska minimalnie kwot 50 z, a maksymalnie kwot kilku tysicy zotych.

pozyczka_chwilowka

To co odrnia poyczk chwilwk od innych poyczek dostpnych na rynku usug finansowych, to dostpno i atwo otrzymania gotwki do rki. Firmy, ktry udzielaj poyczki chwilwki bazuj na skrconej procedurze oceny i przyznawania poyczek. Polega to gownie na tym, e banki nie dokonuj sprawdzenia klienta w BIK. Ma to pozytywny skutek dla wszystkich tych osb, ktre w ostatnich 5 latach miay problemy ze spat zobowizania finansowego i umieszczone zostay w Biurze Informacji Kredytowej. Sprawdzenie w BIK zajmuje bankom duo czasu, wic te, ktre rezygnuj z tej procedury zyskuj na czasie i zadowoleniu klientw. Firmy nie wymagaj take przy poyczkach chwilwkach przedstawienia zawiadcze o zarobkach i innych dokumentw. Nawet, jeeli banki zadaj przedstawienia dokumentw, to weryfikacja klienta trwa bardzo krtko. Taka skrcona procedura powoduje, e bank potrzebuje dosownie chwili na przedstawienie oferty. Poyczki chwilwki zrewolucjonizoway rynek usug finansowych, przynoszc due dochody bankom, a klientom day swobod i wicej moliwoci.

Więcej…

 

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem, jaki udziela bank klientowi na spat innych kredytw. Taki kredyt pozwala poyczkobiorcy na poczenie swoich wszystkich zobowiza w jeden kredyt. Klient moe zacign kredyt konsolidacyjny, take na spat poyczek i kredytw, ktre posiada w innym banku. Kredyty konsolidacyjne zawierane s na spat: kredytw na zakup towarw i usug, kredytw samochodowych, kredytw gotwkowych, kredytw konsolidacyjnych z innych bankw, zadue na kartach kredytowych, kredytw odnawialnych itp. Naley pamita, e wikszo bankw nie wyraa zgody na kredytowanie poyczek i kredytw, ktrych klient nie spaca w terminie. Tylko nieliczne firmy proponuj specjalne kredyty konsolidacyjne dla zaduonych. Przy zawieraniu kredytu konsolidacyjnego bank moe poprosi o zoenie specjalnego owiadczenia, w ktrym klient deklaruje, jakie kredyty i na jakie kwoty prowadzone s w innych bankach i ktre maj zosta spacone przez klienta. Wane jest, e niektre banki zastrzegaj sobie, e nie ponosz odpowiedzialnoci, jeeli bank obcy nie dokona zamknicia kredytw po uprzednim przekazaniu rodkw.

Więcej…

 

Poyczka bez porczyciela jest jedn z najwygodniejszych poyczek, jakie moe otrzyma klient, poniewa taka poyczka nie wymaga zaangaowania trzeciej osoby przy podpisaniu umowy. Porczenie jest form wykorzystywan jeszcze przez niektre banki, zwaszcza, kiedy kwota poyczki jest bardzo wysoka lub kiedy dochody klienta s zbyt niskie. Banki stosuj czsto tak form zabezpieczenia, poniewa ustanowienie porczyciela jest zabiegiem do atwym, niewymagajcym zbyt wielu formalnoci. Jak jednak wiemy klienci niechtnie stosuj ten rodzaj zabezpieczenia, najczciej wtedy, kiedy klient nie moe liczy na wsparcie zaufanej osoby, lub wtedy, kiedy najzwyczajniej w wiecie obawia si sytuacji niemonoci spaty kredytu. Czsto zdarzaj si sytuacj, kiedy klient traci pynno finansow, a zobowizania przechodz na porczyciela. Nie trudno przewidzie, e w takich sytuacjach relacje rodzinne lub przyjacielskie zostaj wystawione na wielk prb. W niektrych przypadkach banki stosuj inne formy zabezpiecze. Przykadem moe by np. zabezpieczenie poyczki w formie kaucji na lokacie.

Więcej…

 

Poyczka na dowd osobisty to poyczka dla najlepszych i znanych klientw lub poyczka udzielona na zasadach promocyjnych klientom nowym. Wikszo bankw i instytucji finansowych stara si wynagrodzi swoich klientw, poprzez preferencyjne traktowanie. Dzieje si tak zazwyczaj w momencie, kiedy klient spaci ju jeden kredyt w terminie, bez adnych opnie lub z minimaln iloci dni opnie. Niekiedy instytucje udzielaj kredyt na dowd klientom, ktrzy widniej w BIK, jako osoby wiarygodne i rzetelne. Jeeli Biuro Informacji Kredytowej przekae pozytywn rekomendacje na temat klienta, ktry spaci poyczk bez powika, firma potraktuje go wyjtkowo i udzieli poyczki na dowd. Coraz wicej bankw i firm udziela take poyczek w promocji by przycign nowych poyczkobiorcw. Kredyt na dowd jest wanie tak promocyjn ofert. Taki kredyt nie wymaga od klienta zaangaowania w skomplikowan procedur.

Więcej…

 

Poyczka bez BIK to poyczka, ktrej otrzymanie nie wie si z weryfikacj klienta w Biurze Informacji Kredytowej. BIK jest instytucj, ktrej celem jest informowanie bankw i Spdzielczych Kas Oszczdnociowo Kredytowym (SKOK) na temat finansw klientw. BIK na prob instytucji finansowych udziela informacji takich jak zobowizania kredytowe klientw indywidualnych oraz podmiotw, ktre prowadz wasn dziaalno. Jeeli klient lub przedsibiorca zacign kredyt lub poyczk, a take inne zobowizanie i nie wywizuje si lub nie wywiza w przeszoci ze spaty zobowizania, informacja ta zostanie podana przez BIK. BIK jest jedynym takim rdem informacji w Polsce. Jeeli chcielibymy sprawdzi, jakie informacje na nasz temat moe uzyska bank, sami moemy zwrci si do BIK o przedstawienie raportu. BIK moe przetwarza informacj maksymalnie przez okres 5 lat. Kiedy klient spaca kredyt terminowo i chciaby, aby ta informacja zostaa odnotowana i pozostaa w bazie BIK, klient powinien zoy stosowne owiadczenie. Zgoda klienta na przetwarzanie danych przez BIK, umoliwi bankom i instytucjom finansowym na pozyskanie takiej informacji. Historia kredytowa, ktra prowadzona jest w BIK jest form najlepszej rekomendacji dla klienta. Banki, ktre pozyskaj z BIK pozytywn opini o kliencie, stosuj wobec klienta udogodnienia. Klient moe liczy na lepsze warunki finansowe, skrcenie procedury przyznawania kredytw jak i obnienie prowizji i opat.

Więcej…