Pożyczki gotówkowe nr 1 - informacje o pożyczkach

Pożyczka gotówkowa to kredyt, jaki zostaje udzielony przez bank lub inną instytucję finansową na wniosek klienta. Pożyczki gotówkowe umożliwiają klientowi zaciągnięcie pożyczki na konkretny cel. Pożyczkobiorca otrzymuje do dyspozycji określoną kwotę pieniędzy na określony czas. Kwota uzależniona jest od oferty banku, a te różnią się zasadniczo, co do maksymalnej, jak i minimalnej kwoty do wypłaty. Wysokość kwoty kredytu uzależniona jest często od rekomendacji, jaką na temat klienta i na wniosek banku przekazało Biuro Informacji Kredytowej. Banki przyznając maksymalną kwotę, kierują się także tym, jak klient spłacił poprzednie zobowiązania. Niektóre firmy stosują także własny system wyznaczania pożyczki, biorąc pod uwagę dochody klienta jak i miesięczne wydatki. Wszelkie informacje podane przez klienta, takie jak koszt utrzymania rodziny, posiadanie samochodu, opłaty za media, mają realny wpływ na kwotę do wypłaty. Jeżeli chodzi o długość kredytowania, podobnie jak w wypadku kwoty maksymalnego kredytu, wynika to z polityki banku. Klient może spotkać się z maksymalnym okresem kredytowania 24 miesiące lub 48 miesięcy, a nawet dłużej. Można spotkać się także z praktyką, że bank mimo, iż udziela pożyczki np. na 4 lata wyrazi zgodę na pożyczkę dla klienta tylko na okres 2 lat.

Więcej…

 

Pożyczka chwilówka - ekspresową gotówką!

Pożyczka chwilówka to pożyczka, która może zostać udzielona przez bank lub instytucję niebędącą typowym bankiem. Pożyczka udzielona jest na dowolny cel. Klient, który stara się o pożyczkę chwilówkę może uzyskać minimalnie kwotę 50 zł, a maksymalnie kwotę kilku tysięcy złotych.

pozyczka_chwilowka

To co odróżnia pożyczkę chwilówkę od innych pożyczek dostępnych na rynku usług finansowych, to dostępność i łatwość otrzymania gotówki do ręki. Firmy, który udzielają pożyczki chwilówki bazują na skróconej procedurze oceny i przyznawania pożyczek. Polega to głownie na tym, że banki nie dokonują sprawdzenia klienta w BIK. Ma to pozytywny skutek dla wszystkich tych osób, które w ostatnich 5 latach miały problemy ze spłatą zobowiązania finansowego i umieszczone zostały w Biurze Informacji Kredytowej. Sprawdzenie w BIK zajmuje bankom dużo czasu, więc te, które rezygnują z tej procedury zyskują na czasie i zadowoleniu klientów. Firmy nie wymagają także przy pożyczkach chwilówkach przedstawienia zaświadczeń o zarobkach i innych dokumentów. Nawet, jeżeli banki zażądają przedstawienia dokumentów, to weryfikacja klienta trwa bardzo krótko. Taka skrócona procedura powoduje, że bank potrzebuje dosłownie chwili na przedstawienie oferty. Pożyczki chwilówki zrewolucjonizowały rynek usług finansowych, przynosząc duże dochody bankom, a klientom dały swobodę i więcej możliwości.

Więcej…

 

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem, jaki udziela bank klientowi na spłatę innych kredytów. Taki kredyt pozwala pożyczkobiorcy na połączenie swoich wszystkich zobowiązań w jeden kredyt. Klient może zaciągnąć kredyt konsolidacyjny, także na spłatę pożyczek i kredytów, które posiada w innym banku. Kredyty konsolidacyjne zawierane są na spłatę: kredytów na zakup towarów i usług, kredytów samochodowych, kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych z innych banków, zadłużeń na kartach kredytowych, kredytów odnawialnych itp. Należy pamiętać, że większość banków nie wyraża zgody na kredytowanie pożyczek i kredytów, których klient nie spłacał w terminie. Tylko nieliczne firmy proponują specjalne kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych. Przy zawieraniu kredytu konsolidacyjnego bank może poprosić o złożenie specjalnego oświadczenia, w którym klient deklaruje, jakie kredyty i na jakie kwoty prowadzone są w innych bankach i które mają zostać spłacone przez klienta. Ważne jest, że niektóre banki zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli bank obcy nie dokona zamknięcia kredytów po uprzednim przekazaniu środków.

Więcej…

 

Pożyczka bez poręczyciela jest jedną z najwygodniejszych pożyczek, jakie może otrzymać klient, ponieważ taka pożyczka nie wymaga zaangażowania trzeciej osoby przy podpisaniu umowy. Poręczenie jest formą wykorzystywaną jeszcze przez niektóre banki, zwłaszcza, kiedy kwota pożyczki jest bardzo wysoka lub kiedy dochody klienta są zbyt niskie. Banki stosują często taką formę zabezpieczenia, ponieważ ustanowienie poręczyciela jest zabiegiem dość łatwym, niewymagającym zbyt wielu formalności. Jak jednak wiemy klienci niechętnie stosują ten rodzaj zabezpieczenia, najczęściej wtedy, kiedy klient nie może liczyć na wsparcie zaufanej osoby, lub wtedy, kiedy najzwyczajniej w świecie obawia się sytuacji niemożności spłaty kredytu. Często zdarzają się sytuację, kiedy klient traci płynność finansową, a zobowiązania przechodzą na poręczyciela. Nie trudno przewidzieć, że w takich sytuacjach relacje rodzinne lub przyjacielskie zostają wystawione na wielką próbę. W niektórych przypadkach banki stosują inne formy zabezpieczeń. Przykładem może być np. zabezpieczenie pożyczki w formie kaucji na lokacie.

Więcej…

 

Pożyczka na dowód osobisty to pożyczka dla najlepszych i znanych klientów lub pożyczka udzielona na zasadach promocyjnych klientom nowym. Większość banków i instytucji finansowych stara się wynagrodzić swoich klientów, poprzez preferencyjne traktowanie. Dzieje się tak zazwyczaj w momencie, kiedy klient spłacił już jeden kredyt w terminie, bez żadnych opóźnień lub z minimalną ilością dni opóźnień. Niekiedy instytucje udzielają kredyt na dowód klientom, którzy widnieją w BIK, jako osoby wiarygodne i rzetelne. Jeżeli Biuro Informacji Kredytowej przekaże pozytywną rekomendacje na temat klienta, który spłacił pożyczkę bez powikłań, firma potraktuje go wyjątkowo i udzieli pożyczki na dowód. Coraz więcej banków i firm udziela także pożyczek w promocji by przyciągnąć nowych pożyczkobiorców. Kredyt na dowód jest właśnie taką promocyjną ofertą. Taki kredyt nie wymaga od klienta zaangażowania w skomplikowaną procedurę.

Więcej…

 

Pożyczka bez BIK to pożyczka, której otrzymanie nie wiąże się z weryfikacją klienta w Biurze Informacji Kredytowej. BIK jest instytucją, której celem jest informowanie banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowym (SKOK) na temat finansów klientów. BIK na prośbę instytucji finansowych udziela informacji takich jak zobowiązania kredytowe klientów indywidualnych oraz podmiotów, które prowadzą własną działalność. Jeżeli klient lub przedsiębiorca zaciągnął kredyt lub pożyczkę, a także inne zobowiązanie i nie wywiązuje się lub nie wywiązał w przeszłości ze spłaty zobowiązania, informacja ta zostanie podana przez BIK. BIK jest jedynym takim źródłem informacji w Polsce. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jakie informacje na nasz temat może uzyskać bank, sami możemy zwrócić się do BIK o przedstawienie raportu. BIK może przetwarzać informację maksymalnie przez okres 5 lat. Kiedy klient spłaca kredyt terminowo i chciałby, aby ta informacja została odnotowana i pozostała w bazie BIK, klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Zgoda klienta na przetwarzanie danych przez BIK, umożliwi bankom i instytucjom finansowym na pozyskanie takiej informacji. Historia kredytowa, która prowadzona jest w BIK jest formą najlepszej rekomendacji dla klienta. Banki, które pozyskają z BIK pozytywną opinię o kliencie, stosują wobec klienta udogodnienia. Klient może liczyć na lepsze warunki finansowe, skrócenie procedury przyznawania kredytów  jak i obniżenie prowizji i opłat.

Więcej…