Gotówka

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt, najczęściej najniżej oprocentowany, przy którym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomość stanowiącą własność osoby, która bierze kredyt lub osoby trzeciej, niebędącej kredytobiorcą, która wyraziła na to zgodę. O wysokości przyznanego kredytu hipotecznego decyduje ogólna zdolność kredytowa klienta.

Na zdolność wpływ ma wiarygodność klienta, która potwierdzona zostaje w Biurze Informacji Kredytowej. Jeżeli klient nie wywiązywał się z terminowej spłaty pożyczki w latach poprzednich, może otrzymać odmowę udzielenia kredytu. Dotyczy to nie tylko nie dotrzymania przez klienta warunków umowy z bankiem, w którym teraz klient stara się o kredyt, ale także pod uwagę brane są wszelkie umowy finansowe i transakcje klienta w innych bankach i instytucjach. Na wysokość przyznanej kwoty realny wpływ mają zarobki klienta, a także obciążenia. Im większe zarobki, tym większa szansa na wyższą kwotę do wypłaty. Wszelkie obciążenia z tytułu wyroku sądowego, takie np. jak obciążenie komornicze może mieć negatywy wpływ na decyzję kredytową wydaną przez bank. Kredyt hipoteczny najczęściej zawiera się na okres kilku lub kilkudziesięciu lat. Klient zobowiązuje się do spłaty pożyczonych pieniędzy nawet przez okres 30 lat, jak więc widzimy zaciągnięcie kredytu hipotecznego stanowi dla klienta poważną decyzję i odpowiedzialność. Warto, więc jeszcze przed podpisaniem umowy zapoznać się z ofertą banku oraz z umową kredytu hipotecznego jaki podpiszemy. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na koszty kredytu, na które składa się najczęściej oprocentowanie, marża i prowizja. Prawdopodobnie to nie koniec opłat, jakie zostaną nam naliczone. Klient zostanie obciążony innymi kosztami oraz ubezpieczeniem. Jeśli więc jesteśmy w trakcie poszukiwania kredytu hipotecznego i sprawdzamy oferty, powinniśmy zwrócić uwagę na wszystkie składniki całkowitego kosztu.