Gotówka

Kredyt mieszkaniowy to pożyczka długoterminowa udzielona na zakup mieszkania. Kredyty mieszkaniowe ze względu na dość wysokie ceny mieszkań na rynku nieruchomości, udzielane są przez banki nawet na okres 35 lat. Niektóre banki stosują promocje i proponują mniejsze koszt kredytu przez pierwsze lata jego trwania.

Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego zależy od banku kredytującego. Są to kwoty rzędu 40 tys., ale istnieje możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu. Kredyt mieszkaniowy uzyskać można nie tylko w walucie polskiej, ale także w obcych walutach, a szczególnie we franku szwajcarskim (CHF), na który decyduje się bardzo dużo klientów. Kredyty mieszkaniowe ze względu na swą wartość podlegają zabezpieczeniu. Istnieje kilka form zabezpieczenia, z czego docelowym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomość, będącą przedmiotem kredytu. Dodatkowo stosuje się przeniesienie prawa na rzecz banku odbioru przelewu z ubezpieczenia od zdarzeń losowych, takich jak zalanie lub pożar kredytowanego mieszkania. Banki, jako zabezpieczenie uznają także ustanowienie hipoteki na nieruchomość, która nie jest celem kredytowania. Dopuszcza się nawet sytuację, że hipoteka zostaje ustanowiona na nieruchomość, która nie należy do kredytobiorcy, ale do osoby trzeciej. W tym wypadku osoba trzecia musi wyrazić pisemną zgodę w banku, że godzi się na ustanowienie takiej hipoteki. Klient podczas zaciągania kredytu mieszkaniowego musi także pomyśleć o tzw. ubezpieczeniu pomostowym. Ubezpieczenie to stanowi zabezpieczenie w okresie między podpisaniem umowy, a ustanowieniem hipoteki. Bank kredytujący pomoże klientowi we wszelkich czynnościach związanych z wykupieniem ubezpieczenia. Banki współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi i posiadają liczne preferencje, z których korzystają klienci. Bank pomaga także w wykonaniu niektórych czynnościach niezbędnych przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej trwania. Klient może wykonać te czynności samodzielnie, ale jak się okazuje częściej wolimy, aby zrobił to za nas przedstawiciel banku. Pracownik banku może np. za opłatą wykonać sprawdzenie księgi wieczystej, co niezbędne jest przed podpisaniem umowy. Przedstawiciel bankowy może także dokonywać inspekcji budowy w momencie, kiedy przelewane są transze kredytu lub oszacować nieruchomość na druku bankowym, jeżeli klient nie zrobił tego wcześniej sam. Klient powinien liczyć się także z innymi, niezależnymi od banku kosztami sądowymi i komorniczymi, takimi jak opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna.