Gotówka

Kredyty dla firm często stanowią dla przedsiębiorców element rozwoju. Bez pożyczek i kredytów wiele firm nie mogłoby pozwolić sobie na inwestycje i tym samym rozwój. Jedną z najpopularniejszych pożyczek, z której może skorzystać przedsiębiorstwo jest linia kredytowa.

Pożyczka ta polega na otwarciu dla firmy limitu w rachunku bankowym, z którego będzie mogła korzystać firma na zasadach określonych w umowie kredytowej. Firma może korzystać z środków na rachunku, kiedy pojawi się taka potrzeba, ale równie dobrze, środki mogą pozostać nienaruszone. Taka pożyczka jest bardzo funkcjonalna i zapewnia ciągły dostęp do środków. Linia kredytowa może być udzielona w formie ratalnej lub odnawialnego limitu. Firmy wykorzystują często środki przyznane w ramach linii kredytowej, na poprawienie swojej kondycji finansowej, na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności, zakup surowców, towarów i materiałów. Na zbliżonych zasadach działa kredyt obrotowy, z którego może skorzystać firma. Główną zaletą takiego kredytu jest korzystanie ze środków w sytuacji, kiedy pojawia się taka potrzeba. Jednocześnie każdy wpływ na konto powoduje obniżenie zadłużenia oraz odnowienie dostępnego limitu. Kredyt inwestycyjny mogą uzyskać firmy, które nie posiadają żadnej historii w banku. Kredyt może zostać udzielony nawet na 100% inwestycji, na okres do 5 lat. Niektóre banki nie wymagają biznesplanu dot. inwestycji, a w wypadku, kiedy firma straci płynność finansową może liczyć na karencję w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Firma może przeznaczyć środki na sfinansowanie zakupów, które umożliwią firmie rozwój, mogą to być środki lub dobra takie jak samochód. Okres spłaty kredytu inwestycyjnego dopasowany jest do indywidualnego planu firmy, z reguły jest to okres do 5?8 lat. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego może być przeniesienie własności przedmiotu kredytowania wraz z cesją jego polisy ubezpieczeniowej oraz weksli in blanco kredytobiorcy.