Gotówka

Kredyty samochodowe to kredyty udzielane na zakup pojazdów. W zależności od banku kredyt samochodowy może zostać udzielony na bezpośredni zakup pojazdu. W wyniku takiej umowy miedzy klientem, a bankiem środki trafiają bezpośrednio na rachunek sprzedającego pojazd.

Niektóre banki stwarzają swoim klientom refinansowanie kredytów samochodowych innych banków. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy klient ma już kredyt samochodowy w banku i chce go przenieść do innego banku, z powodu niższych kosztów prowadzenia kredytu. Jeżeli klient chce zaciągnąć kredyt na leasing, to wtedy pieniądze z kredytu trafiają bezpośrednio do firmy udzielającej leasingu. Klient może uzyskać kredyt samochodowy na refinansowanie kosztów poniesionych z tytułu zakupu pojazdu. Dotyczy to osób, które przeznaczyły swoje oszczędności na zakup pojazdu, a teraz chciałyby odciskać środki. Tacy klienci także mogą zwrócić się do banku. Jeżeli klienta chce skorzystać z opcji kredytu samochodowego na przeniesienie kredytu z banku obcego, często wymagana jest w tym przypadku terminowa spłata kredytu. Bank może odmówić zawarcia umowy z klientem, który przez kilka miesięcy spóźniał się z płatnościami rat, nawet gdyby klient deklarował regularną spłatę. Przedmiotem kredytowania w wypadku kredytu samochodowego jest nie tylko pojazd, ale często także składka komunikacyjna. Dodatkowo do umowy klient może zdecydować się na ubezpieczenie, które także zostanie pokryte kredytem. Pojazdami, które kredytowane są w bankach to samochody osobowe, samochody ciężarowe, motocykle, przyczepy, kampery, czyli tzw. wozy kempingowe, przyczepy kempingowe. Zanim zdecydujemy się na kredyt warto sprawdzić, jakie pojazdy kredytuje bank. Firmy, które udzielają kredyty samochodowe określają maksymalny wiek pojazdu w momencie spłaty ostatniej raty.