Gotówka

Pożyczka bez poręczyciela jest jedną z najwygodniejszych pożyczek, jakie może otrzymać klient, ponieważ taka pożyczka nie wymaga zaangażowania trzeciej osoby przy podpisaniu umowy. Poręczenie jest formą wykorzystywaną jeszcze przez niektóre banki, zwłaszcza, kiedy kwota pożyczki jest bardzo wysoka lub kiedy dochody klienta są zbyt niskie. Banki stosują często taką formę zabezpieczenia, ponieważ ustanowienie poręczyciela jest zabiegiem dość łatwym, niewymagającym zbyt wielu formalności. Jak jednak wiemy klienci niechętnie stosują ten rodzaj zabezpieczenia, najczęściej wtedy, kiedy klient nie może liczyć na wsparcie zaufanej osoby, lub wtedy, kiedy najzwyczajniej w świecie obawia się sytuacji niemożności spłaty kredytu. Często zdarzają się sytuację, kiedy klient traci płynność finansową, a zobowiązania przechodzą na poręczyciela. Nie trudno przewidzieć, że w takich sytuacjach relacje rodzinne lub przyjacielskie zostają wystawione na wielką próbę. W niektórych przypadkach banki stosują inne formy zabezpieczeń. Przykładem może być np. zabezpieczenie pożyczki w formie kaucji na lokacie.

Zabezpieczenie to wynika z art. 102 prawa bankowego, które mówi, że ? W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku dłużnik lub inna osoba może przelać określoną kwotę w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek Banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją. Bank nie ma obowiązku zwrotu części kwoty przyjętej na rachunek, równej niespłaconej w terminie sumie zadłużenia wobec Banku, odsetek i prowizji?. Banki, które nie wymagają poręczenia pożyczki przez poręczyciela, stosują np. obowiązkowe ubezpieczenie kredytu. Ubezpieczenie ma gwarantować, że w sytuacji, kiedy klient straci pracę, ubezpieczyciel pokryje część lub całość wymaganej kwoty.