Gotówka

Pożyczka gotówkowa to kredyt, jaki zostaje udzielony przez bank lub inną instytucję finansową na wniosek klienta. Pożyczki gotówkowe umożliwiają klientowi zaciągnięcie pożyczki na konkretny cel. Pożyczkobiorca otrzymuje do dyspozycji określoną kwotę pieniędzy na określony czas. Kwota uzależniona jest od oferty banku, a te różnią się zasadniczo, co do maksymalnej, jak i minimalnej kwoty do wypłaty. Wysokość kwoty kredytu uzależniona jest często od rekomendacji, jaką na temat klienta i na wniosek banku przekazało Biuro Informacji Kredytowej. Banki przyznając maksymalną kwotę, kierują się także tym, jak klient spłacił poprzednie zobowiązania. Niektóre firmy stosują także własny system wyznaczania pożyczki, biorąc pod uwagę dochody klienta jak i miesięczne wydatki. Wszelkie informacje podane przez klienta, takie jak koszt utrzymania rodziny, posiadanie samochodu, opłaty za media, mają realny wpływ na kwotę do wypłaty. Jeżeli chodzi o długość kredytowania, podobnie jak w wypadku kwoty maksymalnego kredytu, wynika to z polityki banku. Klient może spotkać się z maksymalnym okresem kredytowania 24 miesiące lub 48 miesięcy, a nawet dłużej. Można spotkać się także z praktyką, że bank mimo, iż udziela pożyczki np. na 4 lata wyrazi zgodę na pożyczkę dla klienta tylko na okres 2 lat.

Sytuacja ta może być spowodowana np. tym, że z zaświadczenia o dochodach klienta wynika, iż zatrudnienie jest na czas określony. Kredyt gotówkowy podlega oprocentowaniu, a ono często uzależnione jest od indywidualnej polityki banku. Banki nie mogą przekroczyć określonego prawem poziomu kosztów, jakie poniesie klienta. Znana jest praktyka obniżania kosztów, zwłaszcza w przypadku kredytów promocyjnych lub pożyczek udzielanych najlepszym klientom. Należy pamiętać, że często oprócz odsetek bank nalicza klientowi inne koszty. Może to być prowizja lub opłata przygotowawcza albo i jedno, i drugie. Banki naliczają także opłaty za prowadzenie rachunku technicznego, który otwarty zostaje na czas trwania umowy. W większości banków kredyty podlegają także ubezpieczeniu, którego koszt jest jedną z części składowych raty.